Kategorier
Värmepump

Värmepump Nyköping – välj rätt för dina behov 

Funderar du på att investera i en värmepump i Nyköping? Många har redan tagit steget – och fler och fler villaägare har börjat, liksom du, funderat över att göra det. Primärt så ligger två skäl bakom detta intresse. 

Det första är det mest givna. Då elpriset ständigt verkar gå upp och tangera rekordnivåer så kan värmepumpar i Nyköping sänka kostnaderna. Detta med närmare, och beroende på värmepump, 80% per år. Det andra skälet handlar om miljö och klimat. 

Genom att välja att investera i en värmepump så väljer du också grön energi. En värmepump hämtar lagrad energi från solen och omvandlar den till uppvärmning. Solen är en outtömlig resurs och du gör både miljö och klimat en tjänst genom att välja en värmepump i Nyköping. 

Tips och råd om värmepumpar 

Frågan är bara vilken du ska välja? Det man bör veta är att det inte finns en värmepump som är den bästa och som man kan peka på. Det handlar istället mer om att identifiera dels dina unika behov – och dels att också utgå från vilka förutsättningar du har. Hur stort är ditt hus, hur ser planlösningen ut, hur pass mycket energi förbrukar ni – och hur ser de geologiska förutsättningarna ut? 

Detta är frågor som en lekman behöver hjälp med att reda ut och hitta svaret på. Vilket inte är alltför svårt att få. Väljer du en seriös återförsäljare av värmepumpar i Nyköping så får du hjälp hela vägen – vilket inkluderar följande: 

  • Undersökning & Planering. Företaget du väljer för din värmepump besöker dig, tittar närmare på era behov och gör olika mätningar i syfte att säkerställa vilken typ av värmepump som kommer att ge bäst effekt. Är det en bergvärmepump, en luftvärmepump – eller en luft/vattenvärmepump? 
  • Installation. Installationen av en värmepump måste alltid utföras av en certifierad och behörig installatör. Dels av säkerhetsskäl – men dels också för en optimal effekt där placering och justering blir viktiga faktorer för både effekt och livslängd på pumpen. 
  • Framtida service. En seriös återförsäljare erbjuder även framtida hjälp i form av service och underhåll av din värmepump. Det är absolut nödvändigt för att nå så lång livslängd som möjligt – och för bästa möjliga effekt. 
Kategorier
Värmepump

Värmepumpar i Göteborg ger lägre kostnader för uppvärmning

Den som vill minska sina kostnader för uppvärmning och frigöra sig från beroendet av fossila bränslen och dyr el, kan installera värmepumpar i Göteborg.

Många människor oroar sig för att vår atmosfär successivt värms upp av de utsläpp som görs av växthusgaser. Många fruktar att en klimatkris står för dörren med konsekvenser som vi inte förmår sätta oss in i. Men kan vi inte dra vårt strå till stacken och göra något konstruktivt?

Det mest logiska är självklart att varje enskild individ ser över sin egen förbrukning av energi. Under många år har vi sett det som självklart att hus ska värmas med olja och gas eller med direktverkande el. Att använda fossila bränslen är numera skambelagt och högvärdig energi ska användas till annat än för uppvärmning.

Renovering av hus och värmepumpar i Göteborg

Den som köpt ett äldre hus kan få problem med energiförsörjning serverat på ett fat. Det gäller inte minst paret Patrik och Mia. De är lyckliga över att ha kunnat köpa ett äldre hus i utkanten av Göteborg. Nu står de inför ett dilemma. De är miljömedvetna men har ändå köpt ett hus med direktverkande el. Det var ett bra alternativ på 1970-talet när kärnkraftverk växte upp som svampar ur jorden.

“Vi måste hitta ett kompletterande uppvärmningssystem och minska våra kostnader för elektricitet”, säger Mia. “Ett sätt vore om vi installerar en luft-luftvärmepump”, menar Ola. “Jag har hört att man kan spara väldigt mycket med en sådan anläggning, som dessutom är lätt att installera.” 

Plocka energi från uteluft med värmepumpar i Göteborg

Patrik kontaktar en firma som säljer och kan installera värmepump i Göteborg. Paret vill veta hur en värmepump fungerar och om det verkligen går att värma ett hus med kall uteluft. En representant från firman ger en enkel förklaring. “En värmepump fungerar i princip som ett kyl- eller frysskåp, fast tvärtom”, förklarar installatören. “I värmepumpen finns ett köldmedium i en slinga och beroende på trycket i slingan tas energi upp eller avges”.

“Men en värmepump måste väl drivas på något sätt?” säger Ola. “Pumpen drivs med en elmotor men utväxlingen mellan inköpt energi och avgiven värmeenergi är bra”, menar installatören. “Om ni köper in en kWh från det fasta nätet kan ni få ut upp till fyra kWh från värmepumpen”.