Kategorier
Trädfällning

Anlita en skicklig arborist 

En arborist i Täby är en trädexpert som vet allt om var träden trivs, hur de växer, hur man bäst ska sköta om dem och även hur man kan få en vacker trädgård. 

Trädfällning gör man när man har tröttnat på ett gammalt träd. Kanske har trädet blivit sjukt eller växer helt fel och hänger in över grannens tomt. En arborist i Täby kan ge goda råd om hur man placerar ut nya träd på de bästa ställena och hur man ska sköta dem så att de trivs. 

En arborist kan också ge besked om varför ett träd har blivit dåligt. Det kan vara röta eller påverkan av väder och vind. Klimatet är viktigt att tänka på när man planterar nya träd. Det är därför tropiska fruktträd är så sällsynta här. 

En arborist beskär träden

När man anlitar en arborist i Täby för att beskära träd eller ta bort grenar, ympa träden eller vidta någon annan åtgärd, kan man passa på att be om expertråd. Arboristen har lagt ner mycket möda på att skaffa sig kunskaper om trädens växtsätt och behov. 

En skicklig arborist i Täby har ofta ett stort nätverk och samarbetar gärna med landskapsarkitekter och trädgårdsmästare. Därför går det bra att även lämna större uppdrag till en arborist som kan vidareförmedla tips. 

En arborist i Täby har utrustning 

För att kunna arbeta effektivt utan skaderisk har en duktig arborist i Täby alltid tillgång till bra utrustning och kännedom om olycksrisker. En privatperson bör vara mycket försiktig med att försöka skära av grenar eller fälla träd. Det är ett jobb för experter. 

Det är bäst att rådfråga en arborist i Täby om var nya träd ska placeras. Chansar man och inte har kunskap om växtsätt, kanske de med tiden växer in på grannens tomt. En vacker trädgård börjar med omsorgsfull och kunnig planering.

Kategorier
Trädfällning

Trädfällning Nacka – vanliga frågor 

Träd utgör en viktig del av vår miljö. Dels i form av skog, men även i tätbebyggelse. Ser man till exempelvis ett villaområde i Nacka så fungerar träd dels som något som minskar insynen, dels som något som tar bort buller och dels så bidrar de även till ett rikare djurliv samt den viktiga biologiska mångfalden

Allt detta bör man tänka på inför en trädfällning i Nacka: är det verkligen värt att fälla träd på din tomt eller finns det andra alternativ? I vissa fall är det absolut nödvändigt att genomföra en trädfällning i Nacka. 

Du kanske planerar att bygga någonting på din tomt och måste ta ner några träd för att få plats med byggnationen i fråga? Är trädet sjukt och riskerar att falla ner och skada ditt hus – eller annan egendom – så är även det ett ytterst giltigt skäl till att fälla trädet i fråga. En annan fråga kan handla om att få ett ökad ljusinsläpp och exempelvis få mer kvälls- eller morgonsol. Där kan emellertid en kraftig beskärning av trädet vara ett lika bra alternativ och där du anlitar en arborist i Nacka för jobbet. 

Vi tänkte här svara på några vanliga frågor kring trädfällning och ge dig lite mer kött på benen i frågan – enligt följande: 

Får jag fälla träd själv? 

Ja, men du bör vara medveten om att det är farligt. Ett träd och en fällning av ett sådant sätter enorma krafter i spel och man måste använda sig av rätt teknik givet hur trädet är placerat, hur mycket det väger och hur området ser ut i övrigt. Du kan även behöva ha ett marklov för att fälla träd – det bör du alltid kolla med kommunen. 

Kan jag använda Rut för en professionell trädfällning i Nacka? 

Ja, det är möjligt för dig att använda rut och dra av halva kostnaden för arbetet. Det rekommenderas! 

Varför välja proffs för jobbet? 

För att det garanterar ett både effektivt och säkert jobb – och där både du och omgivningen slipper skadas. Årligen så sker fruktansvärda olyckor – och tyvärr även dödsfall – i samband med trädfällning. Professionell hjälp är att anse som ett måste.