Kategorier
Trädfällning

Trädfällning Nacka – vanliga frågor 

Träd utgör en viktig del av vår miljö. Dels i form av skog, men även i tätbebyggelse. Ser man till exempelvis ett villaområde i Nacka så fungerar träd dels som något som minskar insynen, dels som något som tar bort buller och dels så bidrar de även till ett rikare djurliv samt den viktiga biologiska mångfalden

Allt detta bör man tänka på inför en trädfällning i Nacka: är det verkligen värt att fälla träd på din tomt eller finns det andra alternativ? I vissa fall är det absolut nödvändigt att genomföra en trädfällning i Nacka. 

Du kanske planerar att bygga någonting på din tomt och måste ta ner några träd för att få plats med byggnationen i fråga? Är trädet sjukt och riskerar att falla ner och skada ditt hus – eller annan egendom – så är även det ett ytterst giltigt skäl till att fälla trädet i fråga. En annan fråga kan handla om att få ett ökad ljusinsläpp och exempelvis få mer kvälls- eller morgonsol. Där kan emellertid en kraftig beskärning av trädet vara ett lika bra alternativ och där du anlitar en arborist i Nacka för jobbet. 

Vi tänkte här svara på några vanliga frågor kring trädfällning och ge dig lite mer kött på benen i frågan – enligt följande: 

Får jag fälla träd själv? 

Ja, men du bör vara medveten om att det är farligt. Ett träd och en fällning av ett sådant sätter enorma krafter i spel och man måste använda sig av rätt teknik givet hur trädet är placerat, hur mycket det väger och hur området ser ut i övrigt. Du kan även behöva ha ett marklov för att fälla träd – det bör du alltid kolla med kommunen. 

Kan jag använda Rut för en professionell trädfällning i Nacka? 

Ja, det är möjligt för dig att använda rut och dra av halva kostnaden för arbetet. Det rekommenderas! 

Varför välja proffs för jobbet? 

För att det garanterar ett både effektivt och säkert jobb – och där både du och omgivningen slipper skadas. Årligen så sker fruktansvärda olyckor – och tyvärr även dödsfall – i samband med trädfällning. Professionell hjälp är att anse som ett måste.