Kategorier
Brandtätning

Brandtätning – tips och råd 

Vad är det värsta som kan hända i en fastighet? För många så handlar det om en brand. Att se att det börjar brinna och att tänka sig paniken i att själv befinna sig i samma fastighet. Hur agerar man, hur ska man evakuera sig – och hur räddar man sitt och sin familjs liv? Bränder är frukten av olyckor i de flesta fall och därmed så är de också svåra att förhindra. 

Men, man kan genom ett förebyggande arbete med brandsäkerhet säkerställa att både liv och egendom kan räddas om det börjar brinna. Brandtätning är ett ypperligt exempel på hur man kan minska riskerna som finns om en brand tar fart – och därmed också rädda sig själv och andra. Brandtätning innebär att man anlitar en specialist inom brandskydd och brandsäkerhet som dels undersöker och dels också ser till att varje enskild brandcell hålls intakt.

Brandtätning förhindrar spridning av en brand 

 En brandcell kan i sin tur förklaras av en enskild del – ett rum eller en lägenhet – i en fastighet eller en byggnad. Målet med brandtätning är att varje sådan cell ska hållas intakt i händelse av en brand. Alla rum binds samman genom exempelvis rör och ledningar – och minsta hål kan i sin tur leda till en enorm spridning till nästa rum, nästa lägenhet eller nästa våningsplan. 

Med brandtätning så ser man till att rör och exempelvis ventilation tätas med exempelvis fog, med skum eller med skivor och genom detta kan också en brand isoleras till ett enda område. Det är det absolut viktigaste med brandtätning. Varje minut kommer att räknas och göra skillnad för räddningstjänsten att arbeta. Genom att isolera en brand till ett enskilt område under en så lång tid som möjligt så kan man också rädda liv. 

Det handlar om en investering som är absolut nödvändig att ta. En investering som betalar av sig då man verkligen behöver det. Hur ser det ut hemma hos dig? Kontakta ett företag inom brandskydd redan idag och undersök dina möjligheter och förutsättningar för brandtätning.