Kategorier
Asbest

Vem gör asbestsanering i Västerås?

Har man behov av att ta bort asbest i Västerås så ska man vända sig till ett byggföretag som arbetar med, och har tillstånd, att utföra asbestsanering.

Det är inte farligt att bo i ett hus där det finns asbest. Många äldre fastigheter i Västerås har asbest kring rör, på tak och på fasader. Om man inte river eller sågar i materialet så frigörs inte de fibrer som annars är skadliga att inandas. Har man däremot bestämt sig för att bygga om, byta rör, fasad eller takpannor så måste man anlita en expert.

Är man osäker på om det finns asbest i fastigheten så kan man kontakta ett saneringsföretag för att få hjälp med provtagning. Kommer man fram till att det finns asbest som kan utgöra ett hot för hälsan erbjuds man asbestsanering. Asbestens fibrer är så små att de inte kan ses med blotta ögat. Därför krävs särskild utrustning och utbildning när man utför saneringsarbetet.

Det krävs särskild utbildning och tillstånd för att utföra asbestsanering

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) beskrivs de föreskrifter som gäller när man ska utföra asbestsanering. Föreskrifterna tar upp hur asbesten ska saneras och hanteras vid ombyggnation och rivning. Innan ett projekt sätts igång krävs dessutom ett speciellt tillstånd för varje enskilt projekt. För att få kunskap om alla de lagar och regler som krävs utbildas de som ska hantera materialet i bland annat skyddsåtgärder, arbetsmetoder, avfallshantering, kontrollåtgärder och nödfallsåtgärder.

Anledningen till att det finns så många regler och lagar för att få genomföra asbestsanering är bland annat materialets förmåga att spridas genom luften. Namnet asbest kommer från det grekiska ordet asbestos som betyder oförstörbar eller outsläcklig. De otroligt tunna fibrerna som materialet består av svävar omkring i luften utan att synas och kan genom sin lätthet hålla sig kvar i luften i flera dygn innan de landar på marken.

För att kunna få mer information besök: asbestsaneringvästerås.se