Kategorier
Betonghåltagning

Betonghåltagning i Uppsala med hjälp av en robot

Man använder sig av många automatiserade metoder vid modern betonghåltagning i Uppsala. Detta gör arbetet snabbare och skonsammare för de som utför jobbet.

Det är inte utan anledning som betong är världens mest använda byggmaterial. Betongen är fukttålig och möglar inte. Materialet ger stabila, ljudisolerande konstruktioner och är brandsäkert och energieffektivt. Betongen är ett bra miljöval och ger ett behagligt inomhusklimat. Men när betongen härdat blir den väldigt hård. Det krävs därför särskilda tekniker och maskiner för att göra betonghåltagning på ett säkert och effektivt sätt.

Man bör inte försöka göra hål i betong utan att ha det kunnande som krävs. Den vanligaste orsaken till att man behöver göra hål i gjuten betong är för att man ska göra installationer eller dra kablar och rör. Men företag som arbetar med betonghåltagning i Uppsala anlitas också vid ombyggnationer. Då kan det gälla att göra hål i en vägg för att skapa en öppen planlösning eller installera en trappa mellan två våningsplan.

Olika moderna metoder för betonghåltagning

Om man arbetar med större projekt där det behövs riktigt stora hål kan man använda sig av en robot. Fördelen med robotar är att arbetet går fortare men framförallt så är det mer skonsamt för de som utför håltagningen. Betonghåltagning innehåller många tunga arbetsuppgifter som på lång sikt sliter ut kroppen. Roboten är en stark håltagningsmaskin som när den hanteras korrekt kan utföra många nödvändiga men påfrestande arbeten.

Andra metoder för betonghåltagning är betongborrning, golvsågning, väggsågning och vajersågning.

  • Betongborrningen är till för att skapa ingångar för rör, kablar, el och ventilation
  • Golvsågning används för att göra hål för trappor, schakt eller rännor
  • Väggsågning öppnar upp i material som tegel, betong och granit och används exempelvis till fönster och dörrar
  • Vajersågning är en vibrationsfri och tyst teknik som används till runda trapphål, murar eller frisågning i berg

Ta reda på mer genom att besöka: betonghåltagninguppsala.se