Kategorier
Utbildning

Fallskyddsutbildningar förebygger fallolyckor på arbetsplatser

Fallskyddsutbildningar syftar till att förebygga fallolyckor på arbetsplatser. En av de vanligaste orsakerna till skador och dödsfall på arbetsplatser är fall.

Fallskyddsutbildningar riktar sig till företag och anställda inom såväl byggbranschen som olika serviceyrken med riskarbete. Inom dessa områden är arbetsplatsolyckor vanliga och orsakar skador och dödsfall varje år. Av dessa olyckor står fall för större delen av tillbuden. Syftet med en fallskyddsutbildning är att förebygga fall genom kunskap om regelverk samt kunskap om hur skyddsutrustningen ska användas för att ge bäst skydd.

En bra fallskyddsutbildning bör innehålla såväl en teoretisk som en praktisk del. Att få kunskap om de regler som gäller för att säkra en god arbetsmiljö är det första steget. Vidare ska den teoretiska delen gå in på olika typer av skyddsutrustning och hur den används. Om utbildningen är anpassad efter arbetsplatsen så blir det bättre än en generell genomgång, och kursdeltagarna ska få utföra praktiska moment. Utbildningen kan hållas på arbetsplatsen eller i en utbildningslokal.

Fallskyddsutbildningar ger utbildningsbevis med två års giltighet

I den praktiska delen utförs olika övningar där deltagarna får prova på och använda sig av skyddsutrustning för att känna in hur den fungerar och hur den ska användas. En fallskyddsutbildning kan också ha en del där deltagarna får lära sig hur de kan hjälpa någon som fallit eller är på väg att falla. Här kan genomgång av kamratkontroll samt daglig tillsyn av utrustningen ingå.

För att bli godkänd enligt branschorganisationen ska utbildningen avslutas med ett teoretiskt test. Med ett godkänt test får deltagaren ett utbildningsbevis för fallutbildning. Det visar att deltagaren är behörig att utföra arbete som kräver behörighet. Utbildningsbeviset är giltigt i två år enligt branschorganisationen NSA, Nordic Safety Association. Det finns olika företag och organisationer som genomför fallskyddsutbildningar. Arbetsmiljöverket står för det regelverk som ska följas.

Ta reda på mer genom att besöka: fallskyddsutbildning.net