Kategorier
Energi

Energideklaration Göteborg – viktiga svar på frågor 

Hur mycket energi går åt för att värma din villa i Göteborg? Den frågan kan du snabbt få ett svar på genom att anlita en firma som erbjuder en energideklaration i Göteborg. 

En energideklaration ska utföras i olika fastigheter och byggnader där folk vistas – och som har en storlek på över 250 kvm – men det är även något som kan komma att gälla för dig som villaägare. 

Detta dels i samband med en försäljning och dels också i samband med att man bygger ett nytt hus. Gällande det senare så ska en energideklaration i Göteborg upprättas två år efter det att man flyttat in. 

Köparen får tydlig information

Ser man till en försäljning så kommer en energideklaration i Göteborg att vara nödvändig att genomföra sett till att den ger värdefulla ledtrådar till en eventuell köpare som tack vare den A) kan räkna på kostnader för energi och uppvärmning och B) vidta åtgärder för att sänka dessa i framtiden. 

Det senare är det mest intressanta och det är något som även du som villaägare kan relatera till – även om du inte planerar att sälja din bostad. Genom en energideklaration får du tydliga svar på hur mycket energi som går åt för uppvärmning, kyla och ventilation – och hur man kan förändra detta till det bättre. 

En energideklaration ger förslag på åtgärder

Under det senaste året har denna fråga kommit att beröra fler och fler personer. Man såg ett stigande elpris och man såg också att många aktivt sökte efter åtgärder för att sänka sina kostnader. I vissa fall så handlade det om skott i mörkret och där åtgärderna i fråga kostade mer än de smakade. 

Där blir en energideklaration värdefull då den talar om exakt vilka åtgärder som de facto kan göra skillnad. Det kan handla om investeringar i ny energi – exempelvis bergvärme – och där tilläggsisolering kompletterar denna investering.

 Man kan, baserat på den energideklaration i Göteborg man fått, skapa en bostad med mindre energiförluster, som blir billigare att leva i – och som samtidigt också minskar de negativa avtryck man har på klimat och miljö.

För mer information samt tips om energideklaration besök hemsida: energideklarationgöteborg.se