Kategorier
Värmepump

Värmepumpar i Göteborg ger lägre kostnader för uppvärmning

Den som vill minska sina kostnader för uppvärmning och frigöra sig från beroendet av fossila bränslen och dyr el, kan installera värmepumpar i Göteborg.

Många människor oroar sig för att vår atmosfär successivt värms upp av de utsläpp som görs av växthusgaser. Många fruktar att en klimatkris står för dörren med konsekvenser som vi inte förmår sätta oss in i. Men kan vi inte dra vårt strå till stacken och göra något konstruktivt?

Det mest logiska är självklart att varje enskild individ ser över sin egen förbrukning av energi. Under många år har vi sett det som självklart att hus ska värmas med olja och gas eller med direktverkande el. Att använda fossila bränslen är numera skambelagt och högvärdig energi ska användas till annat än för uppvärmning.

Renovering av hus och värmepumpar i Göteborg

Den som köpt ett äldre hus kan få problem med energiförsörjning serverat på ett fat. Det gäller inte minst paret Patrik och Mia. De är lyckliga över att ha kunnat köpa ett äldre hus i utkanten av Göteborg. Nu står de inför ett dilemma. De är miljömedvetna men har ändå köpt ett hus med direktverkande el. Det var ett bra alternativ på 1970-talet när kärnkraftverk växte upp som svampar ur jorden.

“Vi måste hitta ett kompletterande uppvärmningssystem och minska våra kostnader för elektricitet”, säger Mia. “Ett sätt vore om vi installerar en luft-luftvärmepump”, menar Ola. “Jag har hört att man kan spara väldigt mycket med en sådan anläggning, som dessutom är lätt att installera.” 

Plocka energi från uteluft med värmepumpar i Göteborg

Patrik kontaktar en firma som säljer och kan installera värmepump i Göteborg. Paret vill veta hur en värmepump fungerar och om det verkligen går att värma ett hus med kall uteluft. En representant från firman ger en enkel förklaring. “En värmepump fungerar i princip som ett kyl- eller frysskåp, fast tvärtom”, förklarar installatören. “I värmepumpen finns ett köldmedium i en slinga och beroende på trycket i slingan tas energi upp eller avges”.

“Men en värmepump måste väl drivas på något sätt?” säger Ola. “Pumpen drivs med en elmotor men utväxlingen mellan inköpt energi och avgiven värmeenergi är bra”, menar installatören. “Om ni köper in en kWh från det fasta nätet kan ni få ut upp till fyra kWh från värmepumpen”.