Kategorier
Hantverkare

Linjemålning för säkerhet

Korrekt utförd linjemålning är essentiell för trafiksäkerheten. Vad du kanske inte visste är att linjemålare även utför arbeten på skolgårdar och p-platser.

Vägar behöver sina vita linjer och streck för att du ska veta hur du ska köra och hur det är förbjudet att köra. Strecken visar oss exempelvis när det går bra att köra om såväl som när det inte är passande. Det är viktigt att strecken finns där för att körfält ska vara tydliga och de fyller också en viktig funktion när de utmärker övergångsställen.

Linjemålning, som detta kallas, kan dock utföras på fler ställen än dessa välbekanta heldragna och streckade linjer på våra vägar. Du har med all säkerhet även betraktat en linjemålares arbete då du har parkerat eller hämtat barnen på skolan.

Linjemålning i dekorativt syfte

Skolgårdar har ofta linjer i olika färger målade på asfalten. Den här typen av linjemålning handlar sällan om trafiksäkerhet, även om en och annan ung cyklist kan ha roligt med att köra lopp längs strecken. Inte sällan används dessa streck för lekar och gymnastikundervisning. De kan finnas där för att basketplanen ska vara tydlig eller som ram för någon annan sport. Kanske har du själv haft roligt tillsammans med dina barn och skapat nya lekar med hjälp av dessa linjer.

Det kan även finnas dekorativa arbeten som har utförts enbart med syfte att glädja eller som är av informativ karaktär. Till din bostadsrättsförening, privata väg eller skola behöver du kanske målade linjer som inte ska regna bort. Då kan det vara läge att vända dig till ett företag som utför linjemålning.