Kategorier
Annat

OVK-besiktning Stockholm – varför måste en sådan ske?

Varför måste du som fastighetsägare boka in en OVK-besiktning i Stockholm och få en professionell kontroll av ditt ventilationssystem utförd? I Sverige har vi en lag som säger att en OVK-besiktning ska genomföras inom ett givet tidsspann och med regelbundna intervaller. Hur ofta beror i sin tur på vilket ventilationssystem som finns inkopplat i vilken typ av byggnad eller fastighet. Vissa byggnader ska ha en OVK utförd var tredje år – och andra ska ha samma OVK-besiktning i Stockholm utförd var sjätte. Den stora frågan är naturligtvis varför?

Sedan början av 90-talet har vi haft systemet med OVK-besiktning implementerat i Sverige. Beslutet togs på Riksdagsnivå och med ett tydligt syfte som förenklat och rent krasst handlade om att våra svenska fastigheter och byggnader visade upp så enorma problem gällande inomhusluften att folk for illa av att vistas i dem.

Du kan säkerligen själv relatera till hur det känns att spendera en dag inomhus i en miljö där luften står stilla. Du blir varm, du tappar koncentrationen, du blir lättirriterad och du kan dessutom känna huvudvärk. Tänk dig då att bo i en sådan miljö – eller arbeta eller gå i skolan i en sådan. Det handlar om att en dåligt cirkulerande luft gör vårt mående och vår prestation sämre.

En OVK-besiktning i Stockholm är viktig

Därför är en OVK-besiktning i Stockholm och kraven på en sådan enormt viktigt. Sedan reglerna infördes så har kraftiga förbättringar skett och fastighetsägare kan inte längre ducka denna viktiga fråga. Man måste helt enkelt boka in en firma och låta en oberoende, licensierad kontrollant genomföra en OVK – annars drabbas man av ett vite. Kostnaden för en OVK-besiktning är dessutom ingenting att tala om.

Det som kan komma att kosta är om åtgärder måste tas och om vissa oegentligheter upptäcks. Företaget man anlitar kan ofta korrigera sådana och sätta upp en plan om exempelvis ventilationen börjar närma sig vägs ände. Du som fastighetsägare ges genom detta en respit där du kan börja bygga en budget. Man kan även se en OVK-besiktning som ett sätt att spara pengar. Ventilationssystemet blir nämligen optimerat och drar mindre energi efter en sådan. Det handlar om en investering.